El GRAHI (Grup de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia) ha esdevingut un centre : CRAHI (Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia), i totes les webs han canviat de forma pertinent. Aix� doncs en particular podreu trobar la nova web a:

www.crahi.upc.edu
Ser� redireccionat a la nova p�gina en 10 segons!

Actualitzeu la vostra llibreta de direccions !!!

GRAHI (Grup de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia) has become a Center: CR AHI (Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia), and all the webpages changed accordingly. In particular, you can find the new we bpage at:

www.crahi.upc.edu
You will be redirected to the new web in 10 seconds!

Update your bookmarks !!!